Informacje o Certyfikatach

Zasady zwolnienia studentów z udziału w lektoracie i z egzaminu końcowego z języka obcego przedstawione są w Decyzji Nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 maja 2013 r.

Kliknij i pobierz dokument.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 paździenika 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego - załącznik numer 1 do rozporządzenia.

Rozporządzenie dostępne jest pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001842

 

PODANIE CERTYFIKAT:

Wypełnij zgłoszenie: http://www.sjo.uksw.edu.pl/node/121 

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach